Sokak által régóta várt lehetőség nyílik meg januártól! Újra van vissza nem térítendő állami támogatás napelemes rendszer telepítésére! Ne maradjon le, kérjen ajánlatot most!

A gyermeket nevelő családok 2021 január 1-től vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatást vehetnek igénybe, melynek keretén belül az állam a lakásfelújítási költségek felét, de legfeljebb 3 millió forintot a beruházást követően visszatérít.

 Milyen feltételei vannak az igénybevételnek?

 • Legalább egy gyermeket váró vagy nevelő magyar állampolgárok igényelhetik. A gyermek a 25. életévét még nem töltötte be, ill. várandósság esetén a 12. héttől igényelhető a támogatás.
 • A támogatási igény benyújtását megelőzően legalább 1 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkezni (kivéve, ha gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, vagy nyugdíjas). Külföldi jogviszony is megfelelő.
 • Az igénylő és kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű tulajdoni hányaddal rendelkeznek.
 • Az igénylő és kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik (kivéve magzat és egy évnél fiatalabb gyermek esetében, ill. egy éven belül vásárolt ingatlan esetében).
 • Az igénylő köztartozásmentes.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelel díjmentesen elvégezzük az elmőminősítést és ajánlatot adunk a tervezett rendszerre vonatkozóan!

Ajánlatot kérek!

Milyen tevékenységekhez igényelhető a támogatás?

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását; a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét; a szaniterek beépítését vagy cseréjét; a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét; a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • részletes lista a Magyar Közlönyben olvasható!

Mekkora támogatást lehet igényleni?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

Milyen egyéb feltételeknek kell teljesülnie?

 • A teljesítést igazoló számlát a vállalkozói szerződés szerinti vállalkozó állította ki és az igénylő nevére szól.
 • A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
 • Családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán már elszámolt tételekre nem vehető igénybe a támogatás.

Hogyan lehet a támogatást igényelni?

 • A támogatás a megkötött vállalkozási szerződés alapján a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.
 • A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig.
 • A kérelemhez mellékelni kell az érvényes vállalkozási szerződést, számlákat és azok kifizetését igazoló dokumentumokat, az igénylő és gyermeke(i) lakcímet igazoló hatósági igazolványainak másolatát, a Kincstár számlaösszesítő formanyomtatványát.
 • A beérkezett kérelmeket a Kincstár 30 napon belül elbírálja, támogatói okiratot állít ki és 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylőnek.
Ajánlatot kérek!