Hosszú várakozások után végre megjelent a KKV-k számára kiírt pályázati konstrukció. Várhatóan nagy érdeklődés fogja övezni a konstrukciót, mert akár 100%-os támogatású is lehet a projekt és 1,5-3 millió forint vissza nem térítendő támogatást lehet elérni egyszerűsített eljárással. A konstrukció lényege, hogy aki megfelel a kiírásnak az minden további bírálat nélkül jogosult a támogatási összegre a forrás kimerüléséig, csupán időben be kell nyújtani a szükséges dokumentumokat. Pont emiatt várhatóan az online felület megnyílásának napján, legfeljebb néhány nappal később a pénz el is fog fogyni, tehát érdemes minél gyorsabbnak lenni.

Alapadatok

Beadási határidő: 2019. június 17. 10.00- 2020. szeptember 30. 12.00

Keret: 15 Mrd Ft

Támogatható pályázatok száma: 5000-10000 db

Támogatási intenzitás: 100%(a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket)

Támogatás összege: 1,5 millió Ft-3 millió Ft

Jogosultak

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és
 • amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt; és
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • egyéni vállalkozók jelen felhívás keretében NEM pályázhatnak

Felhívásra telephelyenként nyújtható be pályázat, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat!
Csak Budapest és Pest megyén kívüli beruházás támogatható!

Támogatható tevékenységek

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából:

 • napelemes rendszerek (7,5 – 15 kW névleges teljesítményű) beszerzése és telepítése,
 • kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése,
 • épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése,
 • akkumulátorok,
 • mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Elszámolható költségek

Beruházási költségek  Eszközbeszerzés:

a napelemes rendszer beszerzésének és telepítésének költsége.

Megkezdettség: 

A benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

Projekt megvalósítási ideje: 

A projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, mely határidő nem hosszabbítható.

Fenntartási kötelezettség: 

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Kizáró okok

 • jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének a felét
 • jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti személyi jellegű ráfordítások összegét
 • jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő megvalósítási helyszínén napelemes rendszer működik,
 • amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz  legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.
 • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatási célú fejlesztés valósulna meg.
 • Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

Pályázatíró partnerünk több tucat sikeres energetikai projekttel a háta mögött fix díj nélkül, csak sikerdíj ellenében vállalja ezeknek a pályázatok elkészítését, mi pedig garantáljuk, hogy a napelemes rendszert a a legjobb ár/érték arányban kapja.

Ingyenes előminősítés!

Kérjük töltse ki űrlapunkat, hogy megtudja vállalkozása megfelel-e a pályázat feltételeinek és sikerrel tud-e pályázni a 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásra. Ne feledje, hogy a rendelkezésre álló forrás várhatóan néhány napon belül kimerül, ezért csak a leggyorsabbak jutnak pénzhez!

  Hány helyszínen kerül sor a fejlesztésre?

  12több

  Volt a fejlesztendő székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen az elmúlt 1 évben legalább 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló?

  igennem

  Az ingatlan ...

  saját tulajdonbérleményegyéb

  Az ingatlan lakhatási célt szolgál?

  igennem

  A vállalkozás utolsó éves árbevételének több, mint 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott?

  igennem

  Rendelkezésre állnak a fejlesztési helyszínre vonatkozó villanyszámlák az utolsó lezárt üzleti év vonatkozásában?

  igennemrészben