A megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására kiírt GINOP-4.1.2-18 kódszámú pályázati felhívás keretében a mikro-, kis- és középvállalkozások 52,5 milliárd forintos keretösszegre nyújthatják be igényeiket.

A GINOP keretében megjelent új pályázati felhívás egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A projektek keretében az energiahatékonyságot javító és a megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek támogathatók, így lehetőség van napelemes rendszer telepítésére, napkollektoros rendszer kiépítésére, brikett, faapríték, faelgázosító kazánrendszer, ill. hőszivattyús rendszerek alkalmazására. Szintén támogathatók az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére, az épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére, meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására irányuló fejlesztések.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Jelen Felhívás keretében a támogatást igénylő kizárólagos tulajdonában álló épületek fejlesztése támogatható.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke 1,5 – 100 millió forint lehet. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

A támogatási kérelmeket beadása 2018. március 14-től 12.00 órától 2018. június 28. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

A részletes pályázati kiírás, valamint a pályázati dokumentáció a Széchenyi 2020 pályázati oldalról érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-412-18-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa